Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: “Foraje si excavari in vederea efectuarii studiilor geotehnice” propus a fi amplasat in loc.Cluj-Napoca, B-dul Muncii fnr., jud.Cluj, titular SC.VLAD TRIT TOPO SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare în cadrul procedurilor de evaluare a  impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Foraje si excavari in vederea efectuarii studiilor geotehnice” propus a fi amplasat  in loc.Cluj-Napoca, B-dul Muncii fnr.,  jud.Cluj, titular SC.VLAD TRIT TOPO SRL 

1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 9,00-14,00, marti-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet apmcj.anpm.ro.Publicul interest poate înainta comentarii/observatii în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.