Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: “Înfiinţare reţea de canalizare menajeră în localitatea Mărgău, judeţul Cluj” propus a fi amplasat in extravilanul si intravilaul loc.Mărgău, jud.Cluj, titular Comuna Mărgău

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare în cadrul procedurilor de evaluare a  impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Înfiinţare reţea de canalizare menajeră în localitatea Mărgău, judeţul Cluj ” propus a fi amplasat  in extravilanul si  in intravilanul loc.Mărgău, com.Mărgău,  jud.Cluj, titular Comuna Mărgău.  

1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 9,00-16,30, marti-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet apmcj.anpm.ro.Publicul interest poate înainta comentarii/observatii în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.