Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Montare temporara utilaj-tocator deseuri electrice ” propus a fi amplasat în Apahida, str. Borom, nr.1, jud. Cluj; Titular: TOTAL WASTE RECYCLING

 

I. Anunt etapa de incadrare  TOTAL WASTE RECYCLING SRL  pentru:  Montare  temporara utilaj-tocator deseuri electrice

 

 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectulMontare  temporara utilaj-tocator deseuri electricepropus a fi amplasate în Apahida, str. Borom, nr.1, titular: TOTAL WASTE RECYCLING SRL,

       Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj-din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni -joi intre orele 9,00-14,00, vineri intre orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro     

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare;

Descarca

Decizie