Back

Anunţ public privind depunerea raportului privind impactul asupra mediului pentru:  Proiectul „CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI CARIERĂ PENTRU EXPLOATAREA GIPSULUI ÎN SATUL DUMBRAVA” în comuna Aghireșu și comuna Căpușu Mare, județul Cluj  titular: ETEX BUILDING PERFORMANCE  sediu: comuna Aghireșu, sat Aghireșu-Fabrici, strada Fabricii, nr. 281, județul Cluj

APM Cluj anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI CARIERĂ PENTRU EXPLOATAREA GIPSULUI ÎN SATUL DUMBRAVA propus a fi realizat în comuna Aghireșu și comuna Căpușu Mare, județul Cluj. Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportului privind impactul asupra mediului, poate fi consultat la sediul A.P.M. Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 9-1200, și la sediul ETEX BUILDING PERFORMANCE, din Aghireș,. strada. Fabricii, nr. 281, jud. Cluj în zilele de luni-joi, între orele 9-1400. Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.


RIM