Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 4 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime S(D)+P+4E+ER, amenajări exterioare, împrejmuire teren, racorduri și branșamente la utilități conform PUZ aprobat prin HCL nr. 26 din 26.02.2019”; amplasament: comuna Florești, sat Florești, strada Someșului, f.n., județul Cluj; titulari: HOBAN INVEST S.R.L. și ADA TRANSPORT S.R.L.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii  solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul                     Construire 4 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime S(D)+P+4E+ER, amenajări exterioare, împrejmuire teren, racorduri și branșamente la utilități conform PUZ aprobat prin HCL nr. 26 din 26.02.2019”; amplasament: comuna Florești, sat Florești, strada Someșului, f.n., județul Cluj; titulari: HOBAN INVEST S.R.L. și ADA TRANSPORT S.R.L.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj şi la sediul HOBAN INVEST S.R.L. și ADA TRANSPORT S.R.L. amplasat în comuna Florești, sat Florești, strada Florilor, nr. 274, sc. 1, ap. 17, județul Cluj, în zilele de luni - marţi între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00 - 12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

decuizie