Back

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare fermă piscicolă – construire anexă fermă piscicola, acces, împrejmuire, branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi urbane – apă potabilă şi energie electrică (extindere reţele şi branşamente), bazin vidanjabil, comuna Ciurila, sat Ciurila, fn, judeţul Cluj, titular: SC Tipoavis SRL

Agentia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare fermă piscicolă – construire anexă fermă piscicola, acces, împrejmuire, branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi urbane – apă potabilă şi energie electrică (extindere reţele şi branşamente), bazin vidanjabil, comuna Ciurila, sat Ciurila, fn, judeţul Cluj, titular: SC Tipoavis SRL.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-vineri intre orele 9-14 , precum şi la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.


memoriu