Back

Anunţ public privind dezbaterea publică pentru Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027 Regiunea Nord-Vest, titular: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, anunţǎ publicul interesat asupra dezbaterii publice a alternativei finale pentru Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027 Regiunea Nord-Vest, titular: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest., în data de 02.11.2021, ora 1600 în sistem  teleconferință, în vederea obţinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Propunerile justificate ale publicului privind Raportul de mediu se pot transmite zilnic, până la data de 01.11.2021, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri între orele 900-1400.                

Raport de mediu final POR NV  2021-2027

Program monitorizare RM POR NV  2021-2027

EA POR NV 2021-2027