Back

Anunţ public privind luării deciziei etapei de încadrare (fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare) pentru:  Proiectul „DEMOLARE PARȚIALĂ DIN ÎNĂLȚIME, AMENAJĂRI INTERIOARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN HALĂ, BIROURI, GRUP SANITAR ȘI ANVELOPARE CORP C1, DEMOLARE CORP C2” propus a fi realizat în municipiul Dej, strada Bistriței, nr. 63, județul Cluj  titular: S.C. DENY UTIL COM S.R.L.  sediu social: localitatea Șelimbăr, strada Gării FN, județul Sibiu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului  fără  efectuarea evaluării de impact asupra mediului, pentru proiectul „DEMOLARE PARȚIALĂ DIN ÎNĂLȚIME, AMENAJĂRI INTERIOARE, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN HALĂ, BIROURI, GRUP SANITAR ȘI ANVELOPARE CORP C1, DEMOLARE CORP C2” propus a fi realizat în municipiul Dej, strada Bistriței, nr. 63, județul Cluj, titular: S.C. DENY UTIL COM  S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, județul Cluj,  în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro

          Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 04.01.2021  la  Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj și la adresa de mail: office[@]apmcj.anpm.ro


decizie