Back

Anunţ public privind luării deciziei etapei de încadrare (se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă) pentru:  Proiectul „ETAPA I – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 –CENTURA METROPOLITANĂ - din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35” pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca; comuna Florești: satele Florești și Luna de Sus; comuna Gilău: sat Gilău; comuna Baciu: satele Baciu, Suceagu și Popești; comuna Apahida: satele Apahida, Sânnicoară și Subcoastă; comuna Feleacu: sat Feleacu; comuna Căpușu Mare: sat Căpușu Mare, județul Cluj,  titular: COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI DRUMURI DIN ROMÂNIA – CNAIR, prin MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă) pentru proiectul „ETAPA I – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 –CENTURA METROPOLITANĂ - din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35” pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca; comuna Florești: satele Florești și Luna de Sus; comuna Gilău: sat Gilău; comuna Baciu: satele Baciu, Suceagu și Popești; comuna Apahida: satele Apahida, Sânnicoară și Subcoastă; comuna Feleacu: sat Feleacu; comuna Căpușu Mare: sat Căpușu Mare, județul Cluj

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului pe mail la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, la adresa de mail: office@apmcj.anpm.ro precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.04.2021.