Back

Anunț public privind proiectul de Ordin al ministrului privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor supune spre consultare proiectul de Ordin al ministrului privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Proiectul de Ordin propune, pentru județul Cluj, extinderea siturilor Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morilor și ROSCI0295 Dealurile Clujului de Est.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, în termen de 7 zile de la data publicării anunțului.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 26.03.2021, ora 11.00, în regim electronic- teleconferinţă. Linkul pentru înregistrarea la sedinţă este:

Topic: APM CLUJ's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/2049061667?pwd=RlNvZU5vK0dNOGJPQ3VzNjVBYTBSQT09

extindere 1

extindere 2

extindere 3

PropunereSCI2021vs2

2021 Extinderi Natura 2000 Cluj