Back

Anunt pentru ocuparea functiei de consilier, clasa I, grad profesional debutant

În urma selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare din data de  18.08.2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie,  vacante din cadrul A.P.M. Cluj, comisia de concurs numită prin Decizia nr.68/29.07.2022 a stabilit din punct de vedere a îndeplinirii condițiilor de participare, următorul rezultat:

consilier, clasa I, grad profesional debutant

Nr.

Crt.

Cod candidat

Rezultatul selecției dosarelor

OBSERVAŢII

1.

19344/29.07.2022

ADMIS

Sub rezerva prezentarii cazierului și adeverinței medicale în original

2.

 

19375/29.07.2022

ADMIS

-

3.

19379/29.07.2022

ADMIS

-

4.

19480/01.08.2022

ADMIS

-

5.

19706/04.08.2022

ADMIS

-

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor (pentru zile lucrătoare), respectiv până în data de 10.08.2022, orele 1200 la sediul A.P.M. Cluj, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Candidaţii declaraţi admişi vor putea participa la proba scrisă a concursului în data de 18.08.2022, care va avea loc la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, BL 9b, et. 1, începând cu ora 900. cu B.I./C.I şi instrumente de scris cu culoare albastră în vederea susţinerii probei scrise. Pe toată durata derulării probei scrise, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.