Back

APM Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Amenajare platformă colectare deşeuri reciclabile nepericuloase”, propus a fi amplasat în mun. Cluj – Napoca, extras CF nr. 331579, nr. cadastral 331579, jud. Cluj; titular: Pantelimon Ion pentru R.A.D.P. CLUJ – NAPOCA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni – joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

decizie