Back

Autoritatea competenta pentru protectia mediului Cluj anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Deschidere şi punere în exploatare a zăcământului de gipds din perimetrul Leghia Vest-Nadăşu-Sector minier nordic amplasat in comuna Aghireşu, sat Leghia, extravilan, titular SC:KNAUF GIPS SRL .

Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj, str.Dorobanţilor nr.99, jud.Cluj, in zilele de luni-joi, intre orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 12,00-14,00  precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmcj.anpm.ro

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj, Cluj-Napoca, str.Dorobanţilor nr.99 , în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt .


draft