Back

Construire casă de vacanță parter, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, beneficiar: Șandor Elena Cristina

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire casă de vacanță parter, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități”, propus a fi amplasat în comuna Beliș, sat Bălcești, jud. Cluj, beneficiar: Șandor Elena Cristina.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00  şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi la adresa de e-mail: office@apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii în termen de 8 zile de la data afișării.

PROIECT