Back

Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire casă, împrejmuire, branșamente, loc. Bălcești, com. Beliș, județul Cluj, titular: Schnell Ingrid

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire casă, împrejmuire, branșamente”, propus a fi amplasat loc. Bălcești, com. Beliș, județul Cluj, titular: Schnell Ingrid.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 0900-1400 şi vineri între orele 900-1200 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Decizie