Back

Pensiune agroturistică –schimbare de destinație casă familială în pensiune agroturistică și de agrement, sală de recreere, pergolă, beneficiar: Boian Remus PFA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul Pensiune agroturistică –schimbare de destinație casă familială în pensiune agroturistică și de agrement, sală de recreere, pergolă”, propus a fi amplasat în comuna Beliș, sat Bălcești, nr. 28A, jud. Cluj, beneficiar: Boian Remus PFA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00  şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi la adresa de e-mail: office@apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii în termen de 8 zile de la data afișării.

proiect