Back

TITLU: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Amenajare sistem de irigaţii în Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, propus a fi amplasat în mun. Cluj – Napoca, Parcul Central, jud. Cluj; Titular: MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

      Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Amenajare sistem de irigaţii în Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, propus a fi amplasat în mun. Cluj – Napoca, Parcul Central, jud. Cluj; Titular: MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

       Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Cluj din Cluj - Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni - joi între orele 9.00 – 14.00 şi vineri între orele 9.00 – 12.00,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării pe site.