Back

Titlu decizie încadrare plan: „Elaborare plan urbanistic zonal și plan urbanistic de detaliu, în condițiile legii nr. 350/2001 actualizată”, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, Drumul Sfântul Ion, f.n., județul Cluj; titular: PAEM TRANSILVANIA TRANS S.R.L.

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul Elaborare plan urbanistic zonal și plan urbanistic de detaliu, în condițiile legii nr. 350/2001 actualizată, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, Drumul Sfântul Ion, f.n., județul Cluj; titular: PAEM TRANSILVANIA TRANS S.R.L., nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunea propusă este ȋn concordanță cu prevederile din Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, telefon 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”. 

DECIZIE