Back

Anunturi dezbateri publice2014-2016

Titular activitate Activitate autorizata Data dezbatere publica
DEGARO S.R.L. INSTALATII PENTRU CRESTEREA INTENSIVA A PORCILOR AVAND O CAPACITATE MAI MARE DE 750 DE LOCURI PENTRU SCROAFE - cod CAEN 0146 (Anexa I la LEGEA NR. 278/2013, PCT. 6.6. c), Fantanele 06.12.2017
DEGARO S.R.L. INSTALATII PENTRU CRESTEREA INTENSIVA A PORCILOR AVAND O CAPACITATE MAI MARE DE 2000 LOCURI PENTRU PORCII DE PRODUCTIE – PESTE 30 KG - cod CAEN 0146 (Anexa I la LEGEA NR. 278/2013, PCT. 6.6.),desfasurata in  jud. Constanta, com. Mihail Kogalniceanu, loc. Sibioara, Grup Social Sibioara – Complex porci Sibioara 09.11.2017
TRACON SRL DEPOZITAREA DESEURILOR IN DEPOZITE DE DESEURI CARE PRIMESC PESTE 10 TONE DE DESEURI PE ZI SAU CU O CAPACITATE TOTALA DE PESTE 25000 TONE, CU EXCEPTIA DEPOZITELOR PENTRU DESEURI INERTE 25.07.2017
ECO BIO MAGIC SRL Depozitarea temporara a deseurilor periculoase, Constanta 22.06.2017
PREFAB CONSTRUCT SRL Fabricare caramizi, Cobadin 09.02.2017
CRINSUIN SA

Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor

19.12.2016
SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

.4. Depozitele de deseuri astfel cum sunt definite la lit.b) din anexa nr.1 la HG349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10tone deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte; 5.3. b) Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 tone pe zzi, implicand ,cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr.1 la HG188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati: (i) tratare biologica; conform cod CAEN: 3811, 3821, 3832, 4677.

05.12.2016
SC GREENTECH SERVICII ECOLOGICE SRL Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inantea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1,5.2,5.4 si 5.6 cu o capacitate totala de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inantea colectarii,conform cod CAEN din anunt 20.10.2016
AGRAFOOD SRL Cresterea intensiva a pasarilor de curte, Dorobantu 31.03.2016
SC AVICOLA MEDGIDIA SRL Cresterea intensiva a pasarilor de curte, cu capacitati de peste 40.000 de locuri pentru pasari, Satu Nou 27.10.2015
SC NTWORK STORAGE SRL Cresterea intensiva a puilor, Poarta Alba 10.09.2015
SC OIL DEPOL BIOPLANT SRL Instalatie pentru tratarea si eliminarea deseurilor periculoase; depozitarea temporara a deseurilor periculoase; colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, Poarta Alba 22.04.2015
SC OIL DEPOL SERVICE SRL Instalatie pentru tratarea si eliminarea deseurilor periculoase; depozitarea temporara a deseurilor periculoase; colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, Poarta Alba 21.04.2015
SC AGRAFOOD SRL Crestere intensiva a puilor, Mihail Kogalniceanu 18.03.2015
SC MASADA INTERNATIONAL SRL Instalatie pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate mai mare de 10t/zi si depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea activitatii prevazute la pct.5.1, cu o capacitate totala de peste 50t, Ovidiu 27.05.2014
SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SA Fabricarea ingrasamintelor chimice si produselor azotoase 23.01.2014