Controlul activitatilor SEVESO II

Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II)

Directiva se aplica obiectivelor in care sunt prezente substanţe periculoase in cantitati suficiente ca sa existe pericolul producerii unui accident major.

Scopul acestei directive este de a preveni accidentele majore in care sunt implicate substanţe periculoase si de a limita consecinţele pentru populaţie si mediu.

Titularii de activitate au obligaţia sa ia masuri preventive pe baza unor proceduri privind planificarea, inspecţia, raportarea si accesul publicului la informaţii.

 

Transpunere

 • H.G. nr.804/2007 (M.O. 539/8.10.2007) privind controlul activităţilor care prezintă risc de accident major in care sunt implicate substanţe periculoase.

 • Ordinul nr.1084/2003 (M.O. 118/10.02.2004) privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase si respectiv, a accidentelor majore produse.

 • Ordinul nr.142/2004 (M.O. 191/04.03.2004) pentru aprobarea procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase.

 • Ordinul nr.251/2005 (M.O. 298/11.04.2005) pentru organizarea si funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

 • Ordinul nr.1299/2005 privind aprobarea procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase

 

Obligativitatea autoritatilor publice locale cu competente in domeniul protecţiei mediului si protecţiei civile:

 • sa coordoneze activităţile autoritatilor publice locale responsabile pentru implementarea prevederilor legislaţiei in vigoare.

 • sa inventarieze unităţile economice.

 • sa elaboreze procedurile specifice in domeniul managementului riscului si controlului activitatilor care prezintă pericole de accidente majore in care sunt implicate substanţe periculoase.

 • sa urmărească modul de respectare a termenelor de transmitere de către agenţii economici a: notificărilor (identificare substanţe periculoase, mod de stocare, cantitate si stare fizica, activitati existente, riscul prezumtiv), politicilor de prevenire a accidentelor majore, rapoartelor de securitate, planurilor de urgenta interna, informaţiilor necesare elaborării planurilor de urgenta externa, informaţiilor privind identificarea pericolelor de accidente majore si informaţiilor pentru public.

 • sa întocmească planuri de inspecţie si sa urmărească modul de realizare a inspecţiilor.

 • sa întocmească planuri de instruire, inclusiv prin exerciţii de simulare a unui accident.

 • sa furnizeze informaţiile necesare întocmirii registrului cu: unitati tip SEVESO II, cauzele producerii accidentelor majore si masurile preventive.

 • sa identifice, pe baza informaţiilor primite de la titularul activităţii, obiectivele sau grupurile de obiective la care exista probabilitatea si posibilitatea producerii unui accident major.

 • sa aducă la cunoştinţa publicului, ţinând cont de opiniile exprimate de acesta, informaţii referitoare la: proiectarea unor noi obiective, modificările aduse obiectivelor existente si dezvoltările in jurul obiectivelor existente.

 • sa interzică utilizarea sau punerea in funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii sau unitati de stocare, ori a oricărei parti din acestea, daca titularul activităţii nu a înaintat in termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenta interna, informaţiile necesare întocmirii planului de urgenta externa sau alte informaţii solicitate, după caz.

 

Nr.crt. Localitate Denumire operator economic Profil de activitate Clasificarea operatorului economic
1 Constanta SC Chimpex SA

Operare portuara

Risc major
2 Năvodari Combinatul de Ingrasaminte Chimice SA Fabricare si comercializare ingrasaminte chimice Risc minor
3 Constanta SC Carmeco SA Producţia si comercializarea preparatelor din carne Risc minor
4 Constanta Petrom SA Dep.PECO Constanta Depozitare si distribuţie carburanţi Risc minor
5 Năvodari SC Rompetrol Logistics LPG Îmbuteliere si livrare GPL Risc minor
6 Năvodari SC Petrom SA Sucursala Petromar Extracţie hidrocarburi Risc major
7 Constanta SC Socep SA Operare portuara Risc major
8 Năvodari SC Butan Gas România SA Depozitare si livrare GPL Risc major
9 Constanta SC Santierul Naval Constanta SA Construcţii si reparaţii nave Risc minor
10 Mangalia SC Daewoo Mangalia Heavy Industries SA Construcţii si reparaţii nave Risc minor
11 Năvodari SC Rompetrol Petrochemicals SRL Fabricare mase plastice primare Risc major
12 Năvodari SC Rompetrol Rafinare SA Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Risc major
13 Constanta SC Oil Terminal SA Dep. Port Depozitare si manipulare Risc major
14 Constanta SC Oil Terminal SA Dep. Nord Depozitare si manipulare Risc major
15 Constanta SC Oil Terminal SA Dep. Sud Depozitare si manipulare Risc major
16 M.Kogalniceanu SC Petrom Aviation SA Depozitare produse petroliere Risc major

 

Publicul interesat poate solicita mai multe informatii agentului economic care se încadreaza in prevederile acestei Directive in conformitate cu Anexa nr.5 din HG nr.804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.