Back

Acte necesare acord de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU:

 • cerere

 • notificare privind intenţia de realizare a proiectului;

 • notificarea modificărilor proiectului

 • certificatul de urbanism emis in condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

 • planurile anexă ale certificatului de urbanism;

 • dovada achitării tarifului aferent acestei etape(100 RON).

   Dacă se ia decizia demarării evaluării impactului asupra mediului, este nevoie și de:

Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvata, precum si coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinţa geografica, în sistem de proiecţie naţionala Stereo 1970.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a acordului de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.

Modele anunţuri:

 1. Model anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 2. Model anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 3. Model anunţ public privind dezbaterea publica

 4. Model anunţ public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitării acordului de mediu

 5. Model anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicitării de revizuire