Importul si exportul anumitor substante si preparate periculoase

Convenţia de la Rotterdam are ca scop încurajarea împărţirii responsabilităţilor şi cooperarea dintre părţi, în domeniul comerţului internaţional cu anumiţi produşi chimici periculoşi, pentru a proteja sănătatea populaţiei şi mediul, de eventuale daune şi pentru a contribui la utilizarea raţională a acestora, facilitând schimbul de informaţii referitoare la caracteristicile lor, instituind un procedeu naţional de luare a deciziilor, aplicabil importului şi exportului acestora şi asigurând comunicarea acestor decizii, Părţilor la Convenţie. România a aderat la Convenţia de la Rotterdam, adoptată la 10 septembrie 1998, prin Legea nr. 91 din 18 martie 2003.

La nivelul Uniunii Europene pentru exportul si importul de produse chimice periculoase se aplica Regulamentul (CE) nr. 689/2008al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008. Sub incidenta acestui regulament intră:

  1. anumite produse chimice care prezintă risc si fac obiectul procedurii de consimţământ prealabil în cunostintă de cauză în conformitate cu convenţia, denumită în continuare „procedura PIC”;
  2. anumite produse chimice care prezintă risc si sunt interzise sau supuse unor restrictii severe în cadrul Comunitătii sau a unui stat membru;
  3. produsele chimice exportate, în ceea ce priveste clasificarea, ambalarea şi etichetarea acestora.

Lista cu deciziile naţionale privind importul de substanţe/produşi sub incidenţa Procedurii internaţionale - PIC poate fi consultată pe site-ul Ministerului Mediului (www.mmediu.ro).

În judeţul Constanţa, in anul 2009, SC ATICO INTERNATIONAL VETERINARY SRL a importat în scopul comercializării 16 tone de Ethoxylated nonylphenol, produs sever restrictionat aflat în Anexa 1, partea 1 la Regulamentului 689/2008.