Back

Gestionarea şi controlul bifenililor policloruraţi (PCB) si ale altor compusi similari

Gestionarea şi controlul bifenililor policloruraţi (PCB) și ale altor compuși similari

În vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător, bifenilii policloruraţi şi compuşii similari, sunt supuşi unui regim special de gestiune şi control reglementat la nivel european prin Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi terfenililor policloruraţi (PCB/PCT), aceasta directivă fiind transpusă în legislaţia română prin H.G. nr. 173/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Directiva 96/59/CE propune decontaminarea/eliminarea echipamentelor scoase din uz, ce conţin PCB, până în anul 2010. În acest sens, în anul 2005 a fost realizat inventarul  naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin PCB/PCT, în baza căruia a fost realizat Planul Naţional de Eliminare a Echipamentelor cu conţinut de PCB/PCT.

La nivelul judeţului  Constanţa,  în anul 2015, existau  9  operatori economici care deţineau echipamente (condensatoare, transformatoare) cu conţinut de PCB, iar la nivelul anului 2019 sunt 5 operatori care detin astfel echipamente.