Back

Schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera

          Directiva 2003/87/CE pentru stabilirea unei scheme de schimb de emisii de Gaze cu Efect de Seră alocate în cadrul Comunităţii, amendată prin Directiva 2004/101/CE, numită Directiva de legătură, care leagă schema de comercializare a emisiilor din cadrul UE cu alte sisteme de comercializare a emisiilor şi cu proiectele de reducere de CO2 (Implementare în Comun - JI şi Mecanism de Dezvoltare Curată - CDM).

          Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea imbunatatirii si extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera.

          Hotărârea nr.780 din 14 iunie 2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

          Ordin nr.1897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012

 

          Hotărârea nr.133 din 23 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in România se găseşte pe site-ul: www.eu-ets.ro