Substante care depreciaza stratul de ozon

Substanţe reglementate de Regulamentul 1005/2009 (privind substantele care diminuează stratul de ozon)

Regulamentului 1005/2009 stabileste normele cu privire la producerea, importul, exportul, introducerea pe piată, utilizarea, recuperarea, recilarea, regenerarea si distrugerea substantelor care diminuează stratul de ozon, cu privire la raportarea de informatii referitoare la aceste substante si cu privire la importul, exportul, introducerea pe piată si utilizarea produselor si echipamentelor care contin sau depind de astfel de substante.

Conform Regulamentului mentionat introducerea pe piată si utilizarea substantelor reglementate sunt interzise.

În România, cadrul legal pentru eliminarea ODS-urilor este Hotărârea de Guvern nr. 58/2004  pentru aprobarea Programului Naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon, având ca scop actualizarea pe termen scurt a unei strategii de eliminare eşalonată şi fezabilă a ODS-urilor rămase în utilizare în România.

Strategia privind substanţele utilizate în instalaţiile frigorifice de uz casnic, comerciale şi industriale este de a elimina echipamentele frigorifice care folosesc CFC (CFC12, CFC11 etc) şi HCFC si de a le înlocui cu alţi agenti non-ODS (HC 600a, amoniac, etc.)

La nivelul judetului Constanta, în anul 2009, conform raportărilor operatorilor economici, au fost utilizate 9166,69 kg agenti frigorifici si 13420,2 kg solventi  .

Substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS)

 

Tip ODS

Cantitate utilizată 2009 (kg)

Utilizare

Cantitate recuperată 2009 (kg)

Mod de gestionare a cantităţii recuperate

CFC

0

 

0

 

HCFC

1121,9

Activităti service

360

Reciclare

HBFC

0

 

0

 

Agenţi  alternativi

8044,79

Activităti depozitare si service

840,7

Reciclare

Haloni

0

 

0

 

CCl 4

1,83

In laborator

0

 

Solvenţi halogenaţi

13418,37

Productie, vulcanizare, analize de laborator, curatat articole textile, activitati de mentenanta

468,63

Reciclare, distrugere

Solventi alternativi

 

 

 

 

 

Din cantitatea de 8044,79 kg agenti alternativi, cantitatea de 3200 kg o reprezintă amoniac.

Din cantitatea recuperată de 468,63 kg solventi halogenati, 184,99 kg au fost predate către societăti autorizate în vederea distrugerii si 283,64 kg au fost reciclate.