ANUNȚ-INVITAȚIE DE PARTICIPARE -Servicii de organizare seminar- Proiect Camaro-D

ANUNȚ-INVITAȚIE DE PARTICIPARE   AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA , cod fiscal: 4202002 , cu sediul în Sf. Gheorghe, str. G-ral Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, cod...

anunt achizitie servicii de cercetare stintifica Proiect CAMARO-D

             Anunț privind organizarea unei proceduri de achiziţie directă   AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA , cod fiscal: 4202002 , cu...

Plan anual achizitii publice 2017 APM Covasna

Plan anual achizitii publice tabel Plan achizitii publice 2017 -strategie Plan achizitii publice anexa