Cadrul general

Autorizaţia de mediu reprezintă actul administrativ emis de APM Covasna, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Autorizaţia de mediu este valabilă 5 ani respectiv 10 ani pentru Autorizatiile Integrate de mediu

 

Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu se poate consulta aici.

Documentaţia minimă necesară pentru solicitarea autorizaţiei de mediu este următoarea:

 • cerere
 • fisa de prezentare si declaratie
 • Piese desenate (planul de situaţie şi planul de încadrare în zona a obiectivului)
 • Contract pentru prestarea serviciul de salubritate
 • Contract preluare deşeuri specifice (unde este cazul)
 • Contract apă-canal
 • Act proprietate spaţiu (extras CF, contract de închiriere, comodat etc.)
 • Dovada ca s-a făcut publică intenţia de obţinere a autorizaţiei de mediu
 • Procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu 
 • Certificat de înregistrare a societăţii şi certificat constatator
 • Dovada achitării tarifului (500 RON).

Plata tarifelor se va face în contul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna  RO64TREZ2565032XXX000261, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe  cod Fiscal :4202002 sau prin unitati bancare(virament).

Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.