Autorizaţia integrată de mediu

Autoritatea competentă pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel local în a cărei rază de competenţă se află amplasamentul.

În cazul activităţile respectiv instalaţiilor din judeţului Covasna care intră sub incidenţa Ord. nr. 818/2003 şi a Legii 278/2013, autoritatea competentă pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu este Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna.

 

Lista autorizaţii integrate de mediu emise pentru judeţul Covasna: