DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU REVIZUITA

Decizie nr. 22 / 29.06.2018               Urmare a cererii adresate de către SC TORO IMPEX SRL, cu sediul în localitatea...

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

Decizie nr. 19/05.05.2017               Urmare a cererii adresate de către SC REMAT HARGHITA SA , CUI 520690, cu cu sediul...

DECIZIE EMITERE AUTORIZATIE DE MEDIU

DECIZIE nr.  35 / 23.05.2016        Directorul executiv al APM Covasna, Ing. Neagu Gheorghe , numit prin Decizia ANPM nr.  168/12.03.2013;  în urma...