Back

ANUNȚ PUBLIC ETAPĂ ÎNCADRARE

ANUNȚ PUBLIC

 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA anunță publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare conform prevederilor HG nr. 1076/2004 pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier UP XIV Aita Seacă, județul Covasna propus a fi amplasat în sit Natura 2000ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt, jud. Covasna, titular Composesoratul Aita Seacă, jud.Covasna, Comitetul Special Constituit întrunit a decis încadrarea planului în categoria celor pentru care nu este necesară evaluarea de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fară aviz de mediu.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul APM Covasna, B-dul. Grigore Bălan nr. 10, Sfântu Gheorghe, tel. 0267 323701, in termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

 

 

27.12.2018