Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare străzi în comuna Ozun, județul Covasnapropus a fi amplasat în comuna Ozun, satele Ozun, Bicfalău, judeţul Covasna, titular COMUNA OZUN, cu sediul în comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron, nr. 75, judeţul Covasna, tel/fax: 0267.331.002.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.08.2017.

 

   Data afişării anunţului pe site: 11.08.2017