Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul CONSTRUCȚII HIDROEDILIARE “ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚII MĂRCUȘ, COMUNA DOBÂRLĂU, JUDEȚUL COVASNA, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE A LOCALITĂȚILOR DOBÂRLĂU ȘI MĂRCUȘ, COMUNA DOBÂRLĂU, JUDEȚUL COVASNA propus a fi amplasat in comuna Dobarlau, sat Dobarlau și satul Mărcuș, judetul Covasna, titular COMUNA DOBARLAU PRIN PRIMAR BARBU BOGDAN cu sediul in com. Dobarlau, sat Dobarlau, str. Principala, nr. 233, jud. Covasna.

1.                 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro

2.                 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului

 

   

Data afisarii anuntului pe site:

06.10.2017