Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul Modernizare drumuri de interes local in comuna Ozun, judetul Covasna propus a fi amplasat in comuna Ozun, satele Ozun, Santionlunca, Lisnau Vale, Magherus, Lunca Ozunului, intravilan si extravilan, judeţul Covasna , titular COMUNA OZUN prin Primar Raduly Istvan cu domiciliul/sediul in judetul Covasna, comuna Ozun, satul Ozun, str. Gabor Aron, nr. 75.

1.                 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro

2.                 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului

 

   

Data afisarii anuntului pe site:

13.11.2017