Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul Extindere retea de canalizare in satele Sita Buzaului, Zabratau si Crasna, din comuna Sita Buzaului, judetul Covasna propus a fi amplasat in comuna comuna Sita Buzaului, satele Sita Buzaului, Zabratau, Crasna, judeţul Covasna, intravilan, judeţul Covasna , titular COMUNA SITA BUZAULUI PRIN PRIMAR STOICA NICOLAE, cu sediul/domiciliul în judetul Covasna, comuna Sita Buzaului, satul Sita Buzaului, nr.222.

1.                 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro

2.                 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului

 

   

Data afisarii anuntului pe site: 14.11.2017