Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extinderea unitatii de primire urgente si amenajare cale de acces ambulante la Spitalul Județean de Urgenta ”Dr. Fogolyan Kristof” propus a fi amplasat în mun. Sf. Gheorghe, str. Stadionului, nr. 1, judeţul Covasna, titular JUDETUL COVASNA, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Libertatii, nr. 4, județul Covasna.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.03.2018.

 

   Data afişării anunţului pe site: 09.03.2018