Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Schimbare destinație fânare în grajd bovine și extindere, construire grajd bovine propus a fi amplasat în comuna Ghidfalău, satul Ghidfalău, nr. 2, judeţul Covasna, titular S.C. PRIMO CEZAR S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, str. Vulturului, nr. 22, Bloc E6, scara C, ap. 10, județul Brașov.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.04.2018.

 

   Data afişării anunţului pe site: 05.04.2018