Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire spalatorie auto si bransamente edilitare aferente” propus a fi amplasat în mun. Tg. Secuiesc, str. Garii, nr. 49A, judetul Covasna, titular SC KLINHOL SRL, cu sediul in mun. Tg. Secuiesc, str. Curtea 52, nr. 15, jud. Covasna.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.04.2018.