Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizarea şi retehnologizarea reţelei de irigaţii deţinute de O.U.A.I. Sfântu Gheorghe, plot 986 ha, judeţul Covasna -  etapa II propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, comunei Reci și comunei Ozun, extravilan, judeţul Covasna, titular ORGANIZAŢIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Energiei, f.n., judeţul Covasna.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.05.2018.

 

   Data afişării anunţului pe site: 11.05.2018