Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul Modernizare strada Andrei Saguna inclusiv canalizarea pluviala si iluminatul public propus a fi amplasat in municipiul Sfantu Gheorghe, strada Andrei Saguna, judetul Covasna, titular MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE prin Primar Antal Arpad Andras cu domiciliul/sediul in judetul Covasna, municipiul Sfantu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului.