Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

           Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   

 

 

 

     Agenția pentru Protecția Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Covasna, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată de mediu pentru proiectul: Modernizare Strada de Sus în comuna Zăbala, propus a fi realizat în comuna Zăbala, satul Zăbala, str. Intravilan, județul Covasna, titular Comuna Zăbala prin Fejer Levente primar, cu sediul în com. Zăbala, sat Zăbala, nr. 476, județul Covasna,

 

     Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sf. Gheorghe, B-dul G-ral Grigore Bălan, nr 10, în zilele de luni până joi, între orele 10 - 14, precum şi la adresa de internet: www.apmcv.anpm.ro

   

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

07.08.2018