Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul Extinderea Retelei de apa in comuna Catalina, sat Catalina si sat Hatuica, jud. Covasna propus a fi amplasat in comuna Catalina, sat Catalina, sat Hatuica, judetul Covasna, titular COMUNA CATALINA prin SC PRO SANIT SRL, cu sediul/domiciliul în judetul Covasna, municiliul Sfantu Gheorghe, str. Oltului, nr.67,bl.7, sc.D, ap.2.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului

  

Data afisarii anuntului pe site:

10.10.2018