Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

  

 Agenția pentru Protecția Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construcție imobil cazare cu regim final de înălțime P+1E+M, amenajare teren și alee acces”, propus a fi amplasat în comuna Turia, str. TRUP BALVANYOS, nr. FN, jud. Covasna, titular S.C. IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL – prin SZENTGYORGYI ZSOMBOR – împuternicit.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  APM Covasna din Sf. Gheorghe, B-dul G-ral Grigore Bălan, nr 10, în zilele de luni până joi, între orele 10 - 14, precum şi la adresa de internet: www.apmcv.anpm.ro

 

  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna.

 

  Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.02.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

  Data afişării anunţului pe site 06.02.2019