Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

   

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat că s-a luat Decizia privind  Elaborare PUZ „CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI DE LAPTE ÎN LOC. ARACI” situat în  com. Vâlcele, sat Araci, nr. 416, jud. Covasna, titular SC CASĂ DE ODIHNĂ CĂPRIOARA SRL fără aviz de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-13.00, telefon: 0267.323.701, în termen de 10 zile de la apariţia anunţului.

07.02.2019