Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluare de impact asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a unei suprafețe de 0,9721 ha, pentru realizarea obiectivului: Alimentare cu apă a localității Mărcuș, Comuna Dobârlău, jud. Covasna” propus a fi amplasat în comuna Dobârlău, U.P. VI Dobârlău, u.a. 304A%, județul Covasna, titular COMUNA DOBÂRLĂU cu sediul în comuna Dobârlău, satul Dobârlău, str. Principală, nr. 233.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.07.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

  Data afişării anunţului pe site 17.07.2020