Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

 

Agenţia pentru protecţia mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale şi instalaţii de racordare MP din PE100 SDR11, str. Vasile Goldiş, Umbrei şi Aleea Centralei din mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna’’, titular ENGIE ROMANIA SA   

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Covasna, din Sfântu Gheorghe, B-dul Grigore Bălan, nr.10, de luni până joi între orele 11:00 – 14:00. precum şi la următoarea adresă de internet,  http://apmcv.anpm.ro.  

 

  Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ

 

22.07.2020