Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul POD DN 11C, KM 32+200, la BIXAD propus a fi amplasat in comuna Bixad, DN 11C KM 32+200, județul Covasna, titular C.N.A.I.R. SA prin proiectant SC NV CONSTRUCT SRL, reprezentat de SIMA DAN-RADU, cu sediul în Municipiul Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului.