Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

   

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat că s-a luat Decizia privind : Elaborare Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, al Comunei Chichis,  judeţul Covasna, titular  UAT CHICHIS, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

          Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind Decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-13.00, telefon: 0267.323.701, fax: 0267-324181, e-mail: office@apmcv.anpm.ro,  în termen de 10 zile de la apariţia anunţului.

 

 

02.08.2022