Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul EXTINDEREA RETELEI DE APA POTABILA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE IN COMUNA OZUN, JUDETUL COVASNA propus a fi amplasat in com. Ozun, satele: Santionlunca, Ozun, Lunca Ozunului, Bicfalau, Lisnau, judetul Covasna, titular COMUNA OZUN cu sediul în judetul Covasna, loc. Ozun, str. Gabor Aron, nr. 75.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului

 

Data afisarii anuntului pe site:

05.08.2022