Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluare de impact asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Schimbare de destinație construcție existentă 23814-C1 din locuință în pensiune, extindere, mansardare, recompartimentări interioare, remodelare fațadă, reabilitare clădire și amenajări exterioare” propus a fi amplasat în comuna Dobârlău, satul Valea Dobârlăului, nr. 69A, județul Covasna, CF 23814, titular TESS SRL cu sediul în loc. Ghimbav, str. Calea Brașovului, nr. 2, județul Brașov.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.08.2022 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

  Data afişării anunţului pe site 11.08.2022