Back

COMUNICAT DE PRESĂ S-a redeschis sesiunea de raportare 2018 în vederea realizării inventarelor de emisii pentru anul 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

S-a redeschis sesiunea de raportare 2018 în vederea realizării inventarelor de emisii pentru anul 2017

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Covasna  anunţă operatorii economici și instituţiile care deţin date referitoare la sursele de poluanţi atmosferici, că s-a redeschis sesiunea de raportare 2018 în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Sesiunea de raportare este deschisă în perioada 25 septembrie 2018 – 15 noiembrie 2018.

În acest context, toți deţinătorii de informații necesare elaborării inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici trebuie:

-  să completeze chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2017 în aplicaţia „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” disponibilă pe site-ul A.N.P.M. (https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public). Pentru completarea corectă a chestionarelor se poate consulta documentul „Ghid de utilizare a sistemului SIM.Inventar Emisii” disponibil la aceeaşi adresa.

SAU

- în absenţa unei conexiuni la internet, să transmită chestionarele ce trebuie completate în funcţie de specificul activităţii, la sediul APM Covasna, în format de hârtie (conform anexei nr. 3 la O.M.M.P nr. 3299/2012 referitor la aprobarea metodologiei de elaborare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă).

Precizăm că, în conformitate cu art. 79, al. 3, lit. a din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul APM  Covasna din Sfintu Gheorhe, str. Grigore Balan nr. 10, la numărul de telefon:  0267323701

Persoana de contact:

Boariu Dan, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, e-mail: boariu.dan@apmcv.anpm.ro

 

 

Director Executiv

Ing. Neagu Gheorghe